Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Advocatenkantoor Roos dan verzoeken wij u dit met ons te bespreken. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door een brief of e-mail: info@akroos.nl, te sturen met als onderwerp: klacht. Wij volgen dan een interne klachtenprocedure met een externe klachtfunctionaris.

Op onze dienstverlening is eveneens de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Klachten en Geschillencommissie Advocatuur.