Hoewel de inhoud van deze site zorgvuldig is samengesteld staat Advocatenkantoor Roos niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Advocatenkantoor Roos is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze site – behoudens haar algemene voorwaarden – en aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om eventuele onjuistheden te corrigeren. De informatie op deze site is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of persoonlijk advies van de op deze website vermelde informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Advocatenkantoor Roos – respectievelijk de rechthebbende – behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie (zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s) op deze website vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Advocatenkantoor Roos.