Het familie- en jeugdrecht geeft nadere juridische inhoud aan de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van en tussen personen op zowel nationaal als internationaal niveau. Wij staan bij op het gebied van het familie- en jeugdrecht in onder meer:

 • Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging samenwoning
 • Ouderschapsplan, gezagsvoorzieningen en omgangsregelingen
 • Verdelingen
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Alimentaties en bijstandsverhaal
 • Erkenning, vernietiging erkenning
 • Vaderschapsactie
 • Wijziging of beëindiging ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en Veilig Thuis meldingen
 • Bewind, curatele, mentorschap
 • Adoptie
 • Naamswijziging

Wij staan u graag bij op deze aspecten.

lid VNJA

“U kunt bij ons terecht in elke fase.
Of het nu gaat om advisering, bemiddeling of een procedure.”