Uurtarief
Wij hanteren een uurtarief van 260,– EUR excl BTW (314,60 EUR incl BTW). Eventuele bijkomende kosten kunnen verder zijn: griffierechten, opvragen officiële documenten, zoals uittreksels Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen (BRP), geboorteregister, kosten voor (medische) deskundigen, tolken/vertalers, deurwaarder et cetera.

Rechtsbijstandverzekering
In het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking verleent voor uw zaak dan betaalt de verzekering (een gedeelte van) uw kosten. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar. U heeft in ieder geval een vrije advocaatkeuze. De verzekeraar kan u niet verplichten een aangesloten advocaat te nemen. Let op: U heeft vooraf toestemming nodig van de rechtsbijstandverzekeraar. Toestemming vragen aan de verzekeraar om een advocaat in te schakelen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag niet weigeren dat u een advocaat kiest. De verzekeraar kan bijvoorbeeld wel grenzen hebben gesteld aan de dekking van de verschillende rechtsgebieden of de hoogte van de vergoeding voor advocaatskosten. Voor uw dekking dient u uw rechtsbijstandsverzekeringspolis te raadplegen.

“Kosteloos kunt u contact opnemen om te bezien of u een advocaat nodig heeft”