Uurtarief
In beginsel hanteren wij een uurtarief tussen de 190,– EUR excl BTW (229,90 EUR incl BTW) en 225,– EUR excl BTW (272,25 EUR incl. BTW). Afhankelijk van ervaring en expertise. Eventuele bijkomende kosten kunnen verder zijn: griffierechten, opvragen officiële documenten, zoals uittreksels Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen (BRP), geboorteregister, kosten voor (medische) deskundigen, tolken/vertalers, deurwaarder etcetera.

Vaste prijs
Vaste prijsafspraken zijn ook mogelijk indien de zaak zich daarvoor leent. Wij leggen dit altijd vooraf met u vast. Samen met u wordt afgesproken wat de vergoeding voor de advocaatskosten zal zijn, inclusief BTW. Dit voorkomt voor u verrassingen achteraf. Er zijn wel nog steeds eventuele bijkomende kosten, zoals hierboven beschreven.

Rechtsbijstandverzekering
In het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking verleent voor uw zaak dan betaalt de verzekering (een gedeelte van) uw kosten. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar. U heeft in ieder geval een vrije advocaatkeuze. De verzekeraar kan u niet verplichten een aangesloten advocaat te nemen. Let op: U heeft vooraf toestemming nodig van de rechtsbijstandverzekeraar. Toestemming vragen aan de verzekeraar om een advocaat in te schakelen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag niet weigeren dat u een advocaat kiest. De verzekeraar kan bijvoorbeeld wel grenzen hebben gesteld aan de dekking van de verschillende rechtsgebieden of de hoogte van de vergoeding voor advocaatskosten. Voor uw dekking dient u uw rechtsbijstandsverzekeringspolis te raadplegen.

Gefinancierde rechtshulp
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp van de overheid, een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen. Met u wordt altijd bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. De advocaat moet in dat geval voor u een aanvraag doen. Wel zijn er nog (relatief lage) eigen kosten voor u. Wanneer u een verwijzing naar ons (het Diagnosedocument ) van het Juridisch Loket ontvangt, komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op deze eigen kosten. U kunt daarvoor zelf contact opnemen met het Juridisch Loket.

payleven

high trust

 

“Kosteloos kunt u contact opnemen om te bezien of u een advocaat nodig heeft”