Advocatenkantoor Roos waarborgt de privacy van gebruikers van haar website. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens verstrekt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Advocatenkantoor Roos gebruikt uw gegevens enkel voor de uitvoering van haar dienstverlening en uw opdracht.
Deze website bevat links naar andere websites. Advocatenkantoor Roos draagt geen verantwoordelijkheid voor uw gegevensverwerking door derden. Voor informatie over uw gegevensverwerking dient u het privacy statement van de desbetreffende websites/derden te raadplegen.
Advocatenkantoor Roos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.